Ekosysteemi ja evoluutio


eliöyhteisö + eloton luonto = ekosysteemi

Eliöyhteisö

  • Muodostuu metsän kaikkien lajien kuten puiden, sammalten, kasvien, hirvien  ja muiden eliöiden populaatioista
Alkueliöt elävät yleensä vesiekosysteemeissä. Lajien moninaisuutta Latokartanonkosken alajuoksulla. 
(Kuvaaja Martta)

Eloton luonto
  • Valo,vesi,lämpö,maa- ja kallioperänravinteet, sekä ilman kaasut ovat tärkeitä elottoman luonnon ympäristötekijöitä
 Tässä pieni pala elotonta luontoa Särkisalon lossirannasta. (kuvaaja Martta)

Kivien päällä kasvaa runsaasti eri sammal- ja jäkälälajeja. Kuvassa mm. torvijäkälä. Yksityiskohta kuvattu Hästön metsässä. (Kuvaaja Martta)

Ekosysteemissä elottoman luonnon ja eliöyhteisön tekijät ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään.Latokartanonkoskella vesi on raivannut uoman kivien keskelle. (kuvaaja Martta)Kaiken elämän perustana toimii n. 5miljardia vuotta itten syntynyt aurinko eli ilman aurinkoa ei maapallolla olisi elämään. Kuvaaja MarttaKYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

KASVIEN EVOLUUTIO

1.Miten ilmakehä syntyi noin 3 miljardia eli 3000 miljoonaa vuotta sitten?

V:Ilmakehä syntyi, kun maapallon vetovoima alkoi vetää puoleensa kaikenlaisia kaasuja avaruudesta. Ilmakehä kehittyi, kun bakteerien sisälle kehittyi lehtivihreää, jolloin ne kykenivät fotosynteesiin eli yhteyttämiseen. Ne siis alkoivat tuottaa paitsi ravintoa, myös happea, jota nykyinen ilmakehä sisältää valtaosan.

2.Miten maapallon ensimmäiset kasvisolut saivat viherhiukkasensa?

V:Ne saivat ne bakteereilta, joita ne omistivat soluissaan. Koska bakteerit olivat jo ennestään kykeneviä yhteyttämään, nii kasvitkin sitten pystyivät, kun bakteerit olivat tunkeutuneet kasvien soluihin.

3.a)Mitkä olivat ensimmäiset maalle siirtyneet eliöt?
   b)Mihin eliöryhmään ne kuuluivat?
   c)Miksi ne alkoivat levittäytyä maalle?

V:a) Kasvit. Seuraavaksi tulivat selkärangattomat matomaiset nilviäiset.
   b) Ne kuuluivat siis kasveihin eli tuottajiin eli omavaraisiin.
   c) Eliöille alkoi ajan myötä tulla kilpailua elintilasta ja ravinteista. Niimpä kasvit alkoivat hivuttautua pikkuhiljaa kuivalle maalle.
by: Nelli

4.Luettele kasvien rakenteita, joita ne tarvitsevat maaelämässä?
V: Ne tarvitsevat pystyvarren, jotta ne saisivat auringon valoa ja lämpöä, juuret, jotka pitivät ne paikallaan, lehdet, jotka kykenivät yhteyttämään, siemenkuoren, joka suojasi siementä kuivumiselta ja liialta valolta ja joskus myös kukan, jotta ne pääsivät lisääntymään suvullisesti.

5. Minkälaisiin ympäristötekijöihin kasvit joutuivat sopeutumaan, kun ne siirtyivät maalle noin 400-300 miljoonaa vuotta sitten?
V: Kasvit joutuivat sopeutumaan kuivuuden ja painovoiman vaikutuksiin.

6. Mitä muutoksia kasveissa tapahtui, kun muutos eteni?V: Kasveille kehittyi pystyvarsi, juuret ja  lehdet. Samalla ne sopeutuivat yhä kuivempaan ympäristöön. Kasvien ansiosta osa eliöistä tuli maalle ja syntyi maaekosysteemi.

8.
a) Miten kivihiili on syntynyt?
b) Mhin kivihiiltä käytetään?
c) Mitä kivihiilen käytöstä seuraa?

V:
a) Kivihiiltä syntyi kivikaudella n. 300-350milj. vuotta sitten. Kasvit hautautuivat maakerroksen alle. Pikku hiljaa kasveista ja niiden sisältämästä hiilestä puristui kivihiiltä.
b) Kivihiili on fossiilinen polttoaine, jota käytetään energianlähteenä.
c) Kivihiiltä poltettaessa ilmakehään syntyy hiilidioksidi päästöjä. Nämä päästöt voimisstavat ilmaston muutosta eli kasvihuoneilmiötä. Kasvihuoneilmiön johdosta maapallon keskilämpötila nousee ja sillä on vakavia seurauksia.
by Martta


TAULUKKO TEHT. 9


TAPAHTUMA
AIKA
Maapallo syntyi
4600 milj. vuotta sitten
Ensimmäiset bakteerin kaltaiset eliöt kehittyivät
3500 milj. vuotta sitten
Yhteyttävät bakteerit kehittyivät
3000 milj. vuotta sitten
Ilmakehä syntyi
3000 milj. vuotta sitten
Ensimmäiset tumalliset yksisoluiset eliöt kehittyivät
1500 milj. vuotta sitten
Ensimmäiset monisoluiset eliöt kehittyivät
400 milj. vuotta sitten
Ensimmäiset kasvit ja sienet kehittyivät
400 milj. vuotta sitten
Ensimmäiset eläimet siirtyivät maalle
400 milj. vuotta sitten
Itiökasvien valtakausi
400 milj. vuotta sitten
Ensimmäiset siemen- ja kukkakasvit kehittyivät
200 milj. vuotta sitten
Sammakkoeläinten valtakausi
300-350 milj. vuotta sitten
Matelijoiden valtakausi
250 milj. vuotta sitten
Ensimmäiset linnut kehittyivät
250 milj. vuotta sitten
Nisäkkäiden valtakausi
65 milj. vuotta sitten
Nyky ihmiset kehittyivät Afrikassa
200 000 vuotta sitten


taulukon teki: Martta

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti