Eliöt

2. METSÄN JA SOIDEN ELIÖIDEN OMINAISUUDET JA LUOKITTELU ERI RYHMIIN
ELIÖKUNNAT JA NIIDEN  ERITYISPIIRTEET


BAKTEERITALKUELIÖTKASVITSIENETELÄIMET
elikunnan vanhimpia eliöitä, monisoluisia ja tumallisiaelävät yleensä vesiekosystee-meissämonisoluisiatoisenvaraisia, tumallisia ja monisoluisia (muutamat yksisoluisia)toisenvaraisia, tumallisia ja monisoluisia
elävät kaikissa ekosysteemeis-säyleensä yksisoluisia ja tumallisia ( voi olla myös monisoluiosia)omavaraisia ja tuottajia eli pystyvät yhteyttämään saavat ravintoa hajottamalla kuolleita eliöitäkuluttavat kasvien tuottamaa ravintoa eli ovat kuluttajia
ovat hajottajia eli saavat ravintonsa hajottamallamyös levät luokitellaan alkueliöihinjaetaan itiö- ja siemenkasveihineliöitä, joista valtaosa elää maaekosystee-meissäjaetaan selkärangallisiin ja selkärangatto-
miin
osa on ihmisille hyödyllisiä ja osa taas haitallisia taudinaiheuttajia
muodostaa yhdessä arkkien kanssa alkeiseliöt
yleensä pieniä, mutta jotkut levät saattavat olla kookkaitaosa loisia osa taas elää symbioosissa kasvien kanssa
osa on ihmiselle haitallisia (home)
useimmat lisääntyvät suvullisesti ja liikkuvat (aistit, hesmosto yms)
Taulukon teki MarttaESIMERKKEJÄ ELIÖKUNNAN ELIÖISTÄ


BAKTEERITALKUELIÖTKASVITSIENETELÄIMET
sinibakteeri
basillit
kokit
ameba
tohvelieläin
levät, kuten rakkolevä
mustikka
sinivuokko
kuusi
koivu
kanerva
talvikki
vanamo
kielo
pihlaja
kanttarelli
valkokärpässie-
ni
korvasieni
herkkutatti
karvarousku
lampaankääpä
suppilovahvero
mustatorvisieni
ihminen
karhu
lumikko
sammakko
kyy
kettu
käki
hyttynen
joutsen

taulukon teki Martta


 Tämä lintu sirkutti iloisesti oksalta aurinkoisena kevätpäivänä. Kuvaaja Martta


Vaikka tämä lintu näyttääkin kolibrilta se ei suinkaan ole sellainen vaan tuiki tavallinen talitiainen. Kuvaaja Martta
Nellin vihosta tämäkin. Sammakko ja kalat kuuluvat selkärankaisiin, loput selkärangattomiin.

Nellin vihosta. Eläinten luokittelun perusteena olevia asioita. Kuvassa kerrotaan selkärangattomista.MITEN ELÄIMET VIETTÄVÄT TALVENSA?


TALVENVIETTOTAPA JA SELITYSELÄINERYHMÄT (ESIMERKKI LAJEJA)
TALVIUNI: Eläin nukkuu kylmänajan yli pesässään. Eläin saattaa herätä jos sen ruumiinlämpö laskee liian lähelle nollaa tai ilma lämpenee. Eläimen nukkuessa ruumiinlämpö laskee yleensä hieman.JOTKUT NISÄKKÄÄT, KUTEN KARHU, MÄYRÄ JA SUPIKOIRA
TALVIHORROS: Tasalämpöiset eläimet vaipuvat talvihorrokseen, silloin niiden ruumiinlämpö laskee lähelle nollaa. Jos ruumiinlämpö kuitenkin laskee liian alas niiden oma lämmöntuotto käynnistyy.JOTKUT NISÄKÄÄT, KUTEN SIILI, TAMMIHIIRI, LEPAKOT JA KOIVUHIIRI
KYLMÄHORROS: Vaihtolämpöiset eläimet vaipuvat kylmänhorrokseen. Silloin niiden ruumiinlämpö laskee lähelle ja energiaa kuluu hyvin vähän. Solujen pakkasneste estää eläimen jäätymien.VAIHTOLÄMPÖISET SAMMAKKOELÄIMET,KUTEN RUPIKONNA, SAMMAKKO, VIITASAMMAKKO,

VAIHTOLÄMPOISETMATELIJAT, KUTEN SISILISKO, KYY, VASKITSA, RANTAKÄÄRME JA KANGASKÄÄRME
MUUTTO: Kun lumi ja jää peittää linnun ruuansaantilähteet linto joutuu muuttamaan etelään ruuanperässä.MONET HYÖNTEISSYÖJÄ-, VESI-JA PETOLINNUT, KUTEN KIURU, VÄSTÄRÄKKI, PÄÄSKYNEN, PEIPPONEN, KURKI, JOUTSEN, MUUTTOHAUKKA JA KIRJOSIEPPO
AKTIIVINEN: Eläin löytää myös talvella luonnosta ruokaa tai sillä voi olla ruokavarasto. Myös suojaväri auttaa eläintä selviämään talven yli.SUURINOSA NISÄKKÄISTÄ, KUTEN RUSAKKO, JÄNIS, LUMIKKO, ORAVA, HIRVI JA PORO

MONET SIEMENSYÖJÄ- JA KAIKKIRUOKAISETLINNUT, KUTEN VARISLINNUT, TIAINEN, PÖLLÖ, TIKKA, TEERI JA METSO


taulukon teki Martta

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti